Welke Isolatiewaarde kiezen?

Bij het oriënteren naar isolatiemateriaal voor het dak zult u geconfronteerd worden met de vraag ‘Welke isolatiewaarde kiezen’. Hiervoor bestaan er enkele technische termen die onder meer de isolatiewaarde uitdrukken. Het is geenszins nodig om deze termen uit uw hoofd te leren. U zult zien dat de meest gangbare isolatiematerialen voldoen aan de gestelde eisen en dat uw woning voor een langere periode optimaal geïsoleerd zal zijn.

Om u een inzicht te geven welke waardes worden gehanteerd en wat deze betekenen, en welk isolatiemateriaal welke isolatiewaarde heeft bij welke dikte, ziet u hieronder een overzicht. We maken een onderscheid in:

 • RD-Waarde
 • RC-Waarde
 • Lambda-Waarde
 • U-Waarde
 • K-Waarde

Zoals je merkt, héél wat isolatiewaardes waar je rekening mee moet houden. Hieronder geven we uitgebreid uitleg over iedere waarde. Zo weet je perfect welke dakisolatiewaarde je moet kiezen.

Rd-waarde: Welke isolatiewaarde kiezen?

Hiermee wordt het isolerend vermogen van het isolatiemateriaal aangeduid. Een hoge waarde geeft aan dat het materiaal goed isoleert. Hoe hoger de waarde, des te beter het isolerend vermogen. Om een Rd-waarde te kunnen berekenen wordt eerst naar het soort isolatiemateriaal gekeken en naar de dikte er van. De uiteindelijke waarde kan vervolgens gebruikt worden om de hoogte van de premie bij de netbeheerder te berekenen en die aan te vragen.

Rc-waarde

Met deze waarde wordt de warmte weerstand van het isolatiemateriaal aangeduid. Het is een combinatie van het isolerende vermogen van verschillende lagen van het isolatiemateriaal. De verschillende lagen worden bij elkaar opgeteld en drukken zo een totaal isolerend vermogen aan en dit wordt uitgedrukt in Rc. Hoe hoger de Rc-waarde, des te beter de isolatiewaarde zal zijn.

Lambda-waarde

Om een dak zo goed mogelijk te isoleren is het belangrijk dat niet alleen gekozen wordt voor goede isolerende materialen, al dan niet gewenst in verschillende lagen. Naast de isolerende eigenschappen van de gebruikte isolatiematerialen is het goed te weten wat de warmtegeleiding er van is. Want hoe langzamer warmte wordt doorgegeven, des te langer blijft de warmte waar die moet blijven. Materialen zoals, hout en bepaalde kunststoffen hebben een lage Lambda-waarde. De warmte wordt minimaal tot niet doorgegeven en dus zijn deze materialen uitermate geschikt om mee te werken voor het isoleren van het dak. Voor premies, subsidies en de isolatienorm vanaf 2020 houden allen rekening met de Lambda-waarde. Hoe lager de warmte geleiding, des te lager de Lambda-waarde, des te hoger uw premie.

U-waarde

Dit is een waarde die door de dikte van het isolatiemateriaal wordt bepaald. Dat gebeurt samen met de overige materialen die voor de constructie van het dak zijn gebruikt. Het geeft weer wat het specifieke dak-deel aan warmte doorlaat per seconde per vierkante meter. Het doorgeven van de warmte is waar het bij deze waarde om draait. De uiteindelijke U-waarde dient zo laag mogelijk te zijn.

K-waarde

Met deze waarde wordt aangegeven hoeveel warmte er uiteindelijk door het dak verdwijnt. Omdat na het isoleren het dak uit verschillende lagen van verschillende materialen bestaat zal dan worden gekeken wat de isolatiewaarden en warmtegeleidende eigenschappen van de materialen zijn en vervolgens kan hiervan een uitkomst worden verkregen oftewel de K-waarde. Er wordt vanuit de overheid steeds meer gestreefd naar zo laag mogelijke K-waarden.

Nieuwbouwwoningen zijn doorgaand gebouwd met een K-waarde van K-45 terwijl passieve woningen, woningen die nagenoeg geen warmte verliezen en hierdoor een nihil energieverbruik kennen, een K-waarde hebben van K-10 tot K-20.

Conclusie

Als u wilt weten hoe goed een isolatiemateriaal isoleert dan houdt u doorgaans het beste de R-waarde aan. Hoe hoger de R-waarde , des te beter het materiaal isoleert. De overige waarden dienen juist laag te scoren.

Lambda-waarden verschillende isolatiematerialen
Met het overzicht hieronder heeft u een beeld van de verschillende Lamda waarden van de isolatiematerialen die verkrijgbaar zijn. Door de dikte van het materiaal te delen door de Lamda-waarde verkrijgt u de R-waarde: R-waarde = dikte isolatie/lambda-waarde.

 • Glaswol: 0.032 W/mK
 • Rotswol: 0.032 W/mK
 • PUR schuim: 0,030 W/mK
 • PUR platen: 0.028 W/mK
 • PIR platen: 0.023 W/mK
 • Papiervlokken: 0.038 W/mK
 • Schapenwol: 0.035 W/mK
 • Kurkkorrels: 0.038 W/mK

Belastingvermindering met hoge Rd-waarde en lage Lambda-waarde

De belastingvermindering is een korting op uw inkomstenbelasting. U kunt aanspraak maken op deze belasting vermindering als u het dak laat isoleren. U dient het isoleren wel te laten doen door een aannemer. Als u zelf het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan het dak voor uw rekening neemt dan kunt u geen aanspraak maken op de belastingvermindering. U kunt 30% van het totaalbedrag van de factuur van de aannemer opvoeren. De belastingvermindering is gemaximeerd tot 3.070 euro.

Andere voorwaarden zijn onder meer dat de woning minimaal 5 jaar in gebruik moet zijn en de betalingsdatum van de factuur van de aannemer (niet de factuurdatum zelf). De overheid zal vanaf 2017 een hogere Rd –waarde gaan hanteren om voor de belastingvermindering in aanmerking te kunnen komen. Deze minimale waarde zal komen te liggen op 4,5 m² K/W ( Vierkante Kelvin per Watt)

Premie netbeheerder

De netbeheerder geeft een premie als u het dak isoleert. Het maakt in dit geval niet uit of de isolatie zelf aanbrengt of dat u het isoleren door een aannemer laat doen. Vanaf 2017 zal de premie voor een doe-het-zelf klus uitkomen op maximaal 3 euro per m2. Als u het werk door een aannemer laat doen dan is de premie maximaal 6 euro m2. De R-waarde zal minimaal 4,5 m2K/W moeten zijn.

Premies 2016

De eis van 3,5 m2 K/W zoals die geldend is voor 2016 geldt uitsluitend voor de nieuw aangebrachte isolatie. Het totale oppervlakte dat u wilt isoleren is onbeperkt. Het maakt dus niet uit of u nu een heel groot dak heeft of juist een heel klein dak. Het bedrag dat u van de netbeheerder als premie kan ontvangen is afhankelijk van de oppervlakte van het dak in combinatie met de isolatiewaarde van het aangebrachte isolatiemateriaal.

 • Premie bij een Rd-waarde vanaf 3,5 m2 K/W is 6 euro per m2
 • Premie bij een Rd-waarde vanaf 4 m2 K/W is 7 euro per m2
 • Premie bij een Rd-waarde vanaf 4,5 m2 K/W is 8 euro per m2

Omdat de voorwaarden vanaf 2017 opnieuw zullen worden ingericht is het aan te bevelen om een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te kiezen zodat u ieder geval aan de gestelde norm zal voldoen en om een zo hoog mogelijke premie te krijgen.

Advies van een expert voor het kiezen van de isolatiewaarde

Laat je adviseren door een vakman in je buurt, en vraag onderaan helemaal gratis een richtprijs aan voor jouw project. Hij zal je vertellen welke isolatie je best plaatst om recht te hebben op de premie en subsidie.

Wat zijn de exacte kosten?

Vraag gratis meerdere offertes op bij specialisten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.